HOME

regenten

en vorsten

1600-1700

De gouden eeuw introductie

Het ontstaan van een
zelfstandig Voorschoten

Ambachtsheerlijkheid

Ambachts- en Baljuwhuis

De Trekvaart

 

 

In dit pand, het enige in de Voorstraat met een 17e eeuwse gevel, werd niet alleen vanaf 1635 door de baljuw-schout van Voorschoten rechtgesproken, maar het was tegelijkertijd  het “gemeentehuis”. Vanaf de 19e eeuw was het een particuliere woning. Het gemeentebestuur vergaderde toen o.a. in het Wapen van Voorschoten, totdat  in 1926 het huidige gemeentehuis in gebruik werd genomen.  In 1912 schonk  de Heer van Duivenvoorde het Ambachtshuis aan de gemeente. Begin jaren ‘80 werd het Ambachtshuis met het naastgelegen Baljuwhuis gerestaureerd.

  • Lees verder

Ambachts- en Baljuwhuis

Canon van Voorschoten