HOME

Wereldoorlogen

1900 - 1950

De eerste helft van de 20e eeuw

Burgemeester Berkhoutpark,
een werkverschaffingsproject

De Blauwe Tram

Kunstnijverheidsondernemingen

Het Marine Opkomst Centrum

De Wederopbouwperiode

 

 

Het Burgemeester Berkhoutpark is een van de groene longen van Voorschoten. In 2000 werd het park aangewezen als rijksmonument. Het park is in 1937 aangelegd in de crisistijd en is vernoemd naar burgemeester M.F. Berkhout (1901-1944), die het initiatief nam en de aanleg als werkverschaffingsproject wist te realiseren

 

Crisisjaren

Het waren de jaren ’30 van de grote economische crisis. In Voorschoten (7.000 inwoners) streefde men naar een groei van het inwonertal, maar niemand kwam af op de nieuw gebouwde woningen. De gedachte was dat men Voorschoten, dat slechts 0,5 ha. openbaar groen had, aantrekkelijker moest maken door een nieuwe wandelgelegenheid te creëren.

Burgemeester Berkhout kwam op het idee daarbij gebruik te maken van de werkverschaffing. In 1936 telde Nederland 480.000 werklozen, die rond moesten komen van fl. 9 “steun” (uitkering) in de week.

  • Lees verder

Burgemeester Berkhoutpark,

een werkverschaffingsproject

Canon van Voorschoten