HOME

Wereldoorlogen

1900 - 1950

De eerste helft van de 20e eeuw

Burgemeester Berkhoutpark,
een werkverschaffingsproject

De Blauwe Tram

Kunstnijverheidsondernemingen

Het Marine Opkomst Centrum

De Wederopbouwperiode

 

 

De periode 1945-1965 is de tijd van de Wederopbouw. Vijf jaar oorlog had gezorgd voor veel psychische en materiële schade. Door een groeiende bevolking en gebrek aan goede huizen ontstond na de oorlog een grote woningnood. Tegelijkertijd was het een tijd van economische groei met een gevoel van optimisme, de wil om vooruit te kijken en de drang om problemen op te lossen. De Wederopbouwwet (1950) stimuleerde het gebruik van nieuwe materialen en technieken en er werd op grote schaal systeembouw toegepast. Bij de inrichting van nieuwe wijken werd goed nagedacht over de verkeersstromen en er was veel aandacht voor openbaar groen en voorzieningen als winkels en scholen.

  • Lees verder

De Wederopbouwperiode

Canon van Voorschoten