HOME

regenten en vorsten

1600 - 1700

>

<

Gebeurtenissen

Canon van Voorschoten

Het ontstaan van een zelfstandig dorp

De Ambachtsheerlijkheid Voorschoten maakte deel uit van de Wassenaarse lenen, maar het was eind 16e/begin 17e eeuw in het bezit van een Zuid-Nederlandse edelman, Lamoral de Ligne. Omdat deze trouw was aan de Spaanse Koning, dreigde hij zijn bezittingen tijdens de 80-Jarige Oorlog door onteigening kwijt te raken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand verkocht hij  de ambachtheerlijkheid van Voorschoten aan Johan van Duivenvoorde. Door de leenkamer van het Huis van Wassenaer (op het Binnenhof) werd de ambachtsheerlijkheid beleend met de hoge heerlijkheid. De kasteelheer kwam zo in het bezit van de ambachtsheerlijkheid Voorschoten, wat inhield dat hij zowel bestuurlijk als juridisch bevoegd was en Voorschoten zelfstandig werd.