HOME

Wereldoorlogen

1900 - 1950

De eerste helft van de 20e eeuw

Burgemeester Berkhoutpark,
een werkverschaffingsproject

De Blauwe Tram

Kunstnijverheidsondernemingen

Het Marine Opkomst Centrum

De Wederopbouwperiode

 

 

Voorschoten ligt niet aan zee en heeft geen haven van betekenis. Toch is de Koninklijke Marine nauw met Voorschoten verbonden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden dienstplichtigen, ingedeeld bij de Marine bij het Marine Opkomst Centrum gekeurd.

 

Mobilisatie en bezetting

In 1939 werd de algemene mobilisatie afgekondigd in verband met de Duitse dreiging. Het Ministerie van Oorlog vorderde in verband hiermee in Voorschoten een terrein voor het onderbrengen van soldaten. Een stuk land, behorend bij de boerderij ´Lindenhoeve`, werd hiervoor uitgekozen. Deze boerderij lag toen aan de rand van het dorp met veel weiland er omheen.

Gedurende de Duitse bezetting is op het terrein een aantal stenen gebouwen geplaatst. Het hoofdgebouw kreeg een torentje met een uurwerk. De toegangspoort van het toenmalige terrein bevond zich bij de hoek van de huidige Koninklijke Marinelaan en de Bloklaan.

 

  • Lees verder

Marine Opkomst Centrum

Canon van Voorschoten