HOME

regenten

en vorsten

1600-1700

De gouden eeuw introductie

Het ontstaan van een
zelfstandig Voorschoten

Ambachtsheerlijkheid

Ambachts- en Baljuwhuis

De Trekvaart

 

 

De Ambachtsheerlijkheid Voorschoten maakte deel uit van de Wassenaarse lenen, maar het was eind 16e/begin 17e eeuw in het bezit van een Zuid-Nederlandse edelman, Lamoral de Ligne. Omdat deze trouw was aan de Spaanse Koning, dreigde hij zijn bezittingen tijdens de 80-Jarige Oorlog door onteigening kwijt te raken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand verkocht hij  de ambachtsheerlijkheid van Voorschoten aan Johan van Duivenvoorde. Door de Leenkamer van het Huis van Wassenaer (op het Binnenhof) werd hij ook beleend met de hoge heerlijkheid, hetgeen inhield dat hij zowel bestuurlijk als juridisch volledig bevoegd was en Voorschoten zelfstandig werd.

  • Lees verder

Het ontstaan van een

zelfstandig Voorschoten

Canon van Voorschoten