HOME

regenten en vorsten

1600 - 1700

Monumenten

>

<

Canon van Voorschoten

Ter Horst

vormde een onderdeel van het kroondomein de Horsten, gesticht door prins Frederik der Nederlanden (1797-1881). Hij kocht Ter Horst aan in 1838 en liet Duitse tuinarchitecten C.E.A. Petzold en Hermann H.A. Wentzel de tuinen van zijn gehele omvangrijke bezit van 450 ha aanleggen waardoor het een geheel werd.

 

Lindenhoeve

• Lindepad 1

Op deze plaats stond in 1615 al een boerderij, zoals te zien op de kaart van Floris Balthasar. De huidige boerderij is in 1796 gebouwd. Omstreeks 1920 was de boerderij in pacht door de boerenfamilie Nell. De landerijen werden in de jaren ’60 onteigend in verband met de aanleg van de wijk Bijdorp. Na een brand in 1989 is het opnieuw opgebouwd en doet het dienst als gezondheidscentrum.

Korenmolen “de Oranjeboom”

De molen werd gebouwd in 1645 aan de Vliet op de hoek van de Kerksloot. Hij verving de oude korenmolen die aan de Veurseweg bij het kasteel Roucoop stond. Door de ligging aan de Vliet was de aanvoer van graan gemakkelijker dan over de weg. Ook werd aan de Korenmolen de post en vracht voor het dorp afgegeven.

Bijdorp

Rond 1700 liet Johan de Bije vastleggen hoe hij de buitenplaats had aangelegd in een formele tuinstijl

 

Berbice

Berbice is begonnen als boerderij. De oudste vermelding is uit 1369 als eigendom van IJsbrand Almansz. toen het nog Allemansgeest heette. In 1573/74 wordt de boerderij tijdens het Leidens Ontzet verwoest. In 1582 is het als “afgebrande boerderij” gekocht door Dirck Janszn. de Graeff en tot buitenverblijf verbouwd. Het huidige huis is gebouwd door Jan Poelaert in 1674. Het huidige Berbice heeft de vorm van rond 1785.

De Oude Pastorie was oorspronkelijk een middeleeuws huis dat eerst werd gebruikt door de rooms-katholieke geestelijken en na de Reformatie door de dominees. Het gebouw werd tijdens het Leidens Ontzet in 1573/74 verwoest. Bekend is dat het in 1665 na afbraak van het oude rietgedekte huis opnieuw is opgebouwd. In 1971 stootte de Hervormde Gemeente het huis af en dankzij de bemoeienis van Mej. Begeer werd het in 1973 aangewezen als Rijksmonument. Ook een deel van de oude muur, opgemetseld door Pieter Verboon in 1733, maakt deel uit van het Rijksmonument. Het huis wordt bewoond door particuliere eigenaren.

Het Wapen van Voorschoten

In het midden van de 17e eeuw stond op deze plaats een de herberg van de baljuw. Nadat het ambachtshuis als rechtshuis in gebruik was genomen behield deze herberg zijn eigenlijke functie en droeg vanaf 1656 de naam “het Wapen van Voorschoten”. Na een brand in 1898 verrees het huidige Wapen van Voorschoten. In het eerste decennium van de 21e eeuw is het gebouw drastisch verbouwd tot Grand Café en zijn de hotelkamers boven verbouwd tot appartementen.