HOME

regenten en vorsten

1600 - 1700

>

<

Personen

Johan van Wassenaer van Duvenvoirde (1577-1645) was de dertiende eigenaar Johan van Wassenaer van Duvenvoirde (1577-1645) was de dertiende eigenaar van Kasteel Duivenvoorde. Hij kocht in 1615 de ambachts- en hoge heerlijkheid van Voorschoten, dat tot opheffing van de ambachtsheerlijkheden in 1795 in handen bleef van zijn nazaten. Hij vervulde vele aanzienlijke functies, zoals lid van de Staten van Holland, van  hoogheemraad van Rijnland en van curator van de Leidse universiteit. Hij bouwde in 1624 in Den Haag een nieuw stadshuis op hoek Lange Voorhout – Kneuterdijk.  In 1631 bouwde hij kasteel Duivenvoorde om tot buitenverblijf, dat toen zijn huidige hoofdvorm kreeg. Als ambachtsheer had hij het veerrecht over de Oude Rijn en stichtte in 1629 bij de Haagse schouw een nieuw tolhuis. Ook was hij opdrachtgever van de bouw van het Ambachtshuis in 1635.

Canon van Voorschoten