HOME

burgers en stoommachines

1800 - 1900

Introductie

De kostscholen

Bijdorp en het kloosterleven

De familie Treub

De zilverfabriek

De bollencultuur

De spoorlijn

 

 

Nederland

De 19de eeuw is de eeuw van de Industriële Revolutie en van de moderne parlementaire democratie; de grondrechten van de burgers werden vastgelegd in de Grondwet van 1848. De Industriële Revolutie kwam in Nederland relatief laat op gang. Kolen en ijzer waren in het land van windmolens niet voorhanden. Het in 1815 ingestelde Koninkrijk Nederland was als gevolg van de Franse bezetting en de handelsblokkade met Engeland verarmd aan de nieuwe tijd begonnen. Ondanks de nieuw ingestelde burgerrechten profiteerden aanvankelijk slechts weinigen van de herwonnen onafhankelijkheid.

 

In de 19de eeuw hadden de boeren en arbeiders het nog lang zwaar. Pas aan het eind van deze eeuw kregen ook zij het iets beter. De zogenoemde Verelendung van de fabrieksarbeider (het in steeds slechtere sociale omstandigheden raken) in de 19de eeuw is genoegzaam bekend: kinderarbeid, besmettelijke ziektes, alcoholisme en lange werkdagen. De boeren hadden te maken met besmettelijke veeziektes, zoals de veepest in 1840 en kregen lage prijzen voor hun producten. Maar ook de elite, weliswaar op een ander niveau, kreeg het zwaarder. De voorname familiebuitens kwamen in andere handen, omdat er geen of juist te veel erfgenamen waren, waarbij de huizen die er nog waren dikwijls werden gesloopt.

Introductie

Canon van Voorschoten

Leidseweg gezien in de richting Leiden, rechts villa Helvetia, het woonhuis met de luiken, 1903.

VS01504 / VS09543