Colofon

Colofon

 

Aan de Canon van Voorschoten werkten mee:

Carla Scheffer, Peter Jongste (eindredactie) - Carla de Glopper (inhoudelijk advies);

Jane Koopstra, Willy van Rooijen, Wim van den Eijkel, Piet van der Plas, Jan-Willem Sentrop en Georges Willems (redactie); Erik Mattie Bureau M&DM

Roel van Norel (ontwerp website)

 

Verantwoording en disclaimer

Redactie en auteurs hebben uiteraard gestreefd naar het gebruiken en vermelden van juiste gegevens. Toch kunnen er onjuistheden in de tekst geslopen zijn. De geschiedenis leeft: zo kunnen nieuwe feiten aan het licht komen en zijn andere interpretaties van vermelde feiten mogelijk. Redactie en auteurs stellen het op prijs als gebruikers van de website mogelijke onjuistheden in de tekst melden via canonvanvoorschoten@gmail.com.

Redactie en auteurs hebben steeds gekozen voor het opnemen van passende illustraties bij de tekst. Vele makers en/of rechthebbenden stonden illustraties af voor plaatsing op de website. De mogelijkheid bestaat echter dat ongewild auteursrechtelijk beschermde illustraties zijn opgenomen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden op het gebruik van bepaalde illustraties op de website kunnen zich tot de redactie wenden.

 

Canon van Voorschoten