HOME

burgers en stoommachines

1800 - 1900

Introductie

De kostscholen

Bijdorp en het kloosterleven

De familie Treub

De zilverfabriek

De bollencultuur

De spoorlijn

 

 

De bloembollencultuur heeft vanaf het midden van de 19de eeuw tot ruim een eeuw daarna het beeld van het landschap van Voorschoten bepaald. De bloembollenteelt was winstgevender dan die van bloemen of groenten en bood werkgelegenheid aan vele landarbeiders. Na de Tweede Wereldoorlog maakten de kleurrijke bollenvelden plaats voor huizen. Slechts enkele directiewoningen en een bewaard gebleven bollenschuur zijn nog getuige van deze tak van landbouw.

 

Gevestigde bloemenkwekers en middenstanders waagden de stap om met deze winstgevende teelt te beginnen. De bollen werden gepoot op de zandgronden gelegen in het gebied vanaf de Bijdorpstraat tot aan de grens met Leidschendam. De gronden werden gehuurd van de kasteelheer van Duivenvoorde. Het bollengebied werd kort na 1900 uitgebreid naar het noorden van het dorpscentrum, tussen de Elstlaan en de Mozartlaan.

De bollencultuur

Canon van Voorschoten