HOME

burgers en stoommachines

1800 - 1900

Introductie

De kostscholen

Bijdorp en het kloosterleven

De familie Treub

De zilverfabriek

De bollencultuur

De spoorlijn

 

 

Einde 18de- begin 19de eeuw presenteerden vooraanstaande pedagogen een nieuwe visie op opvoeding en onderwijs. Deze ideeën werden bekrachtigd in onderwijswetten, zoals die van 1801. Gevolg was dat er kostscholen weren opgericht als huis van opvoeding en onderwijs. Niet alleen voor het onderwijs was de kostschool van betekenis; het heeft ook veel buitenplaatsen voor afbraak behoed. Gegoede burgers uit de steden stichtten vanaf de 17de eeuw op de lommerrijke strandwallen buitenplaatsen, ook in Voorschoten. Toen het aanhouden van een aantal buitens financieel niet haalbaar bleek, werden deze verkocht of herbestemd, o.a. tot kostschool.

 

Petrus de Raadt

De eerste kostschool in deze omgeving was Noorthey te Veur, in 1820 gekocht door Petrus de Raadt (1796-1862). Hij had door opleidingen in het buitenland vernieuwende pedagogische ideeën. Naast onderwijs in vreemde talen met native speakers stonden ook muziek, tekenen en lichamelijke opvoeding, zoals schermen en cricket, op het onderwijsprogramma.

De kostscholen

Canon van Voorschoten