HOME

regenten

en vorsten

1600-1700

Introductie

Het ontstaan van een
zelfstandig Voorschoten

Ambachtsheerlijkheid

Ambachts- en Baljuwhuis

De Trekvaart

De opkomst van de buitenplaatsen en de buitenplaatsencultuur

 

 

De bloeiperiode van de buitenplaatsen in de Republiek valt niet heel toevallig samen met de Gouden Eeuw, de periode dat niet de adel, maar de gegoede burgerij, kooplieden en regenten een enorme stap voorwaarts maakten. De basis was echter al eerder gelegd: eind 16de eeuw had het platteland ernstig te lijden gehad van de oorlog met Spanje en waren landerijen voor een appel en een ei te koop. Tegelijkertijd had een grotere groep vermogende burgers, waaronder ook de gevluchte Antwerpse kooplieden, voldoende vermogen om te investeren. Het zogenoemde durfkapitalisme dat rond 1600 met de risicovolle overzeese handel enorme geldstromen op gang bracht, leidde tot een grote groep nieuwe rijken en superrijken, die niet zelden onder elkaar trouwden. De aldus ontstane elite verwierf op haar beurt adellijke titels en bouwde de goedkoop verkregen buitenplaatsen verder uit om de zo verkregen hogere sociale status te bevestigen.

De opkomst van de buitenplaatsen en de buitenplaatsencultuur

Canon van Voorschoten

Monumenten

Personen

Gebeurtenissen