HOME

burgers en stoommachines

1800 - 1900

Introductie

De kostscholen

Bijdorp en het kloosterleven

De familie Treub

De zilverfabriek

De bollencultuur

De spoorlijn

 

 

Wanneer je vanuit Leiden naar Voorschoten rijdt, ligt bij binnenkomst van het dorp aan je rechterhand de zilverfabriek. Het witte gebouw is herkenbaar aan de langgerekte vorm met trapgevels aan beide uiteinden. De oprichter van de fabriek was de uit Utrecht afkomstige zakenman Johannes M. van Kempen III (1814-1877). Zijn werkplaats daar was te klein geworden en de gemeente Utrecht gaf geen toestemming voor zijn uitbreidingsplannen. Daarom verhuisde hij met zijn gezin in 1857 naar Voorschoten, waar hij wel de mogelijkheid kreeg om zijn grootse plannen uit te voeren. Hij kocht de buitenplaats Berbice en het ernaast gelegen terrein. Hier liet hij zijn zilverfabriek bouwen.

 

De betekenis van de zilverfabriek voor Voorschoten

De komst van de zilverfabriek zou Voorschoten een geheel ander aanzien geven. Vanaf het begin – in 1858 - ging het zakelijk goed met het bedrijf; er moest regelmatig worden uitgebreid, totdat het gebouw rond 1900 zijn uiteindelijke vorm kreeg. Johannes van Kempen III was niet alleen een slimme zakenman maar vanuit zijn christelijke levensovertuiging ook een sociaal bevlogen man.

De zilverfabriek

Canon van Voorschoten