Gemeentegrenzen

De huidige gemeentegrenzen van Voorschoten omvatten 1156 hectare, met ruim 25.000 inwoners maar zo is het niet altijd geweest. Aanvankelijk was de gemeente veel groter. Een van de eerste kaarten waarop Voorschoten als gemeente is ingetekend, uit de gemeente-atlas van Nederland van J. Kuyper, dateert uit 1865. De aangegeven oppervlakte is 1391 bunders, wat neerkomt op 1400 hectare. Het inwonertal bedraagt echter slechts 1900, verspreid over de kleine dorpskern en de boerderijen in het buitengebied. De gemeente wordt in dat jaar nog ingeklemd door Wassenaar, Valkenburg, Oegstgeest, Zoeterwoude, Stompwijk en Veur. De kleinere buurgemeentes, waarvan Valkenburg, Stompwijk en – al veel langer – Veur niet meer zelfstandig zijn, schermden Voorschoten als het ware af van de grotere buren Leiden en Den Haag. De oostelijke en westelijk grenzen zijn landschappelijk en in de loop der tijd niet veranderd: (Korte) Vliet(kanaal) en de ontginningssloten. Ook de zuidelijke grens met Leidschendam is onveranderd. Maar in het noorden, waar de grens bepaald werd door de Oude Rijn, zijn vanaf 1966 grote happen afgenomen door Leiden: delen van de Ommedijksepolder, Papenwegsepolder en de Stevenshofjespolder onder andere voor de bloemkoolwijk Stevenshof (bebouwing vanaf 1982). De nieuwe grens met Leiden werd de spoorlijn naar Den Haag met als gevolg dat het station De Vink verdeeld werd over het grondgebied van beide gemeentes. Voorschoten grenst dus tegenwoordig aan Leiden, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De enig overgebleven grenspaal van de gemeente Voorschoten, nu nog op de oorspronkelijke locatie, markeert de oude grens met Valkenburg, maar bevindt zich op het grondgebied van Katwijk op de grens met Oegstgeest.

 

Links:

www.grenspalen.org

http://www.atlas1868.nl/form/form1.html

Canon van Voorschoten