HOME

Grieken en Romeinen

-3000 tot 500 na chr.

Introductie

Het kanaal van Corbulo

Romeinen op Duivenvoorde

 

 

In de Romeinse tijd lag Voorschoten strategisch tussen de Romeinse rijksgrens langs de Rijn en de Romeinse stad Forum Hadriani (het huidige Voorburg). De verschillende militaire forten langs de Rijn hadden tot doel het Romeinse rijk te beschermen tegen invallen van de Germanen in het noordelijk deel van Nederland. Het dichtstbijzijnde fort was Fort Matilo in Leiden, waar nu de wijk Roomburg ligt. Vermoedelijk was de strandwal die loopt van het Rijngebied naar Voorburg, waarop ook Voorschoten ligt, een belangrijke natuurlijke verbindingsroute. Waarschijnlijk heeft er een Romeinse weg (een Heerbaan) over het hogere deel van deze strandwal gelopen. Parallel aan de strandwal en ten oosten daarvan groeven Romeinse troepen in het veen een kanaal, zodat niet alleen over de weg, maar ook over water transport en vervoer mogelijk was. Fort Matilo kon zo bevoorraad worden vanuit het achterland.

 • Lees verder

   

  In Voorschoten zijn in 2018 resten gevonden van dit kanaal uit de vroeg-Romeinse tijd. Uit klassieke teksten weten we dat de Romeinse veldheer, Gnaius Domitius Corbulo omstreeks 50 na Chr. opdracht gaf voor de aanleg. Daarom wordt het het Kanaal van Corbulo genoemd. Het kanaal zal tot in de vierde eeuw na Chr. in gebruik zijn geweest. Op enkele plaatsen in Voorschoten zijn Romeinse resten aangetroffen van vermoedelijk boerenerven tussen de weg en het kanaal.

   

  De resten van het Kanaal van Corbulo zijn erg bijzonder, zelfs zo bijzonder dat ze als onderdeel van de Romeinse Limes op Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst zijn.

   

Introductie

Canon van Voorschoten