HOME

Monniken en ridders

500 -1000

Voorschoten in de vroege middeleeuwen

De oudste middeleeuwse nederzettingen

Boerderijen in de vroege middeleeuwen

 

 

Vermoedelijk is het gebied van Voorschoten vanaf de Romeinse tijd permanent bewoond gebleven. Een detectorvondst van een bronzen munt van Victorinus (268-270) in Noord-Hofland is de laatste Romeinse vondst. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, bleef een kleine boerengemeenschap in Voorschoten wonen. Bij opgravingen in de dorpskerk door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1961 en door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) in 1999, zijn enkele aardewerkscherven aangetroffen uit de tijd van Karel de Grote (768-814). Mogelijk was hier een eerste vroegmiddeleeuwse bewoningskern. Gedacht wordt aan een aantal boerderijen van horige boeren (gebonden aan het land), rondom een centraal gelegen hoeve van een landsheer die eigenaar was van de gronden.

Voorschoten in de vroege middeleeuwen

Monumenten

Personen

Gebeurtenissen

Canon van Voorschoten