Over de canon

De Canon van Voorschoten vertelt het verhaal van de geschiedenis van Voorschoten, van de prehistorie tot nu. Vele auteurs en adviseurs hebben een bijdrage geleverd om dat verhaal helder en aantrekkelijk te vertellen. Toegankelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid van de tekst stonden daarbij voorop. Het is niet de bedoeling geweest de hele geschiedenis te behandelen en ook niet om een wetenschappelijke publicatie met vele voetnoten tot stand te brengen. Alle auteurs hebben ernaar gestreefd een helder, begrijpelijk en leesbaar verhaal te vertellen zonder al te veel details en met aantrekkelijke illustraties. Het is aan de gebruikers van de website om te beoordelen of zij daarin zijn geslaagd.

 

De opbouw van de Canon is als volgt. Een inleiding op een bepaald tijdvak uit de geschiedenis schetst de grote lijn en legt waar mogelijk een verbinding met de algemene geschiedenis van Nederland in dat tijdvak. De opgenomen vensters beschrijven steeds een bepaalde ontwikkeling, gebeurtenis, gebouw of persoon die maatgevend of typerend is geweest voor een bepaald tijdvak. Een venster opent als het ware het zicht op het achterliggende tijdvak. Zo wordt het verhaal van Voorschoten ingebed in de algemene lijn van de geschiedenis. Verder zijn overzichten opgenomen van gebouwen en objecten die in de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Voorschoten een belangrijke plaats innemen dan wel typerend zijn voor een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling. Links naar andere verwante websites maken het mogelijk aspecten uit de geschiedenis van ons dorp nader te verkennen, wandelingen en fietsroutes te downloaden e.d. De redactie hoopt dat de Canon van Voorschoten een goed onthaal zal vinden bij de gebruikers van de website. De Canon is verder bedoeld voor gebruik in het basisonderwijs bij de geschiedenislessen. Zo kan ook de komende generatie kennis nemen van het voortgaande verhaal van Voorschoten.

De verantwoordelijkheid voor de tekst van de Canon van Voorschoten ligt bij de eindredactie. Het auteursrecht berust bij de auteur van een bijdrage. Uit de Canon van Voorschoten mag vrijelijk worden geciteerd, mits met de volgende bronvermelding: (bron: www.canonvanvoorschoten.nl).

 

Canon van Voorschoten