HOME

Monumenten

Personen

Gebeurtenissen

televisie en computer

1945 - heden

Introductie

Voorschoten wederopbouw

Voorschoten in de literatuur en de film

Winkelen

Televisie

 

 

De periode direct na de Tweede Wereldoorlog staat bekend als de Wederopbouwperiode (1945-1965). Die wederopbouw betrof niet alleen de oorlogsschade. Na vijf jaar stilstand was een enorme behoefte ontstaan aan woningen, scholen, kerken, winkels en andere gebouwen. Voorschoten was gegroeid van een agrarisch dorp met 2856 inwoners in 1900 naar een forensengemeente met 10.096 inwoners in 1950. Nieuwe materialen en technieken, waaronder systeembouw, stonden garant voor een zelden vertoond hoog bouwtempo, daarbij gestimuleerd door de Wederopbouwwet van 1950. De blikvangers in de nieuwe wijken waren niet zelden voorzien van eigentijdse monumentale kunstwerken.

 • Lees verder

   

  De naoorlogse periode kreeg ook op heel andere vlakken een nieuwe dimensie. Er werd naar de maan gevlogen en de computer en de televisie deden hun intrede. De wereld zou heel veel kleiner worden. En ook dichter bij huis waren de veranderingen in de directe leefomgeving aanzienlijk. De toenemende mobiliteit, elk gezin een eigen auto, leidde tot een grote drukte op ‘s lands wegen, niet in het minst door het eveneens sterk toegenomen vrachtverkeer. De steeds grotere en talrijkere winkelketens moesten dagelijks bevoorraad worden, daar waar de neringdoenden in het oude winkellandschap de waren nog dicht bij huis haalden of zelf fabriceerden.

   

  Waar de wereld kleiner leek te worden, daar losten in Nederland de gemeentegrenzen steeds meer op door samenvoegingen met andere dorpen. In de 21ste eeuw deed een nieuw fenomeen haar intrede: behoud van zelfstandigheid maar een ambtelijk samenwerkingsverband. Voorschoten en Wassenaar werken sinds 2012 intensief samen op diverse terreinen, als goede buren. Aan deze samenwerking komt echter in het tweede decennium van de 21ste eeuw weer een einde.

   

   

Introductie

Canon van Voorschoten